Wiatrak - historia

      Rolniczy charakter miasta sprzyjał rozwojowi młynarstwa. Zebrane przez gospodarzy mieszkających w Sulmierzycach zboże mielone było na miejscu.
Do miasta przyjeżdżali również okoliczni rolnicy ze swoimi zbiorami. Na początku XVII wieku w Sulmierzycach pracowało dwanaście wiatraków. Do chwili obecnej zachował się ten jeden.
      Powstanie wiatraka koźlaka datuje się na 1795 rok. Świadczy o tym zachowany napis na belce ,,mącznej", podający jako fundatora Jakuba Kokota i datę ,,5 May Anno 1795". W 1891 roku młyn został wyremontowany. Ze względu na umieszczenie tej właśnie daty na podkładce pod mącznicą przypuszczać należy, że został on wówczas zdemontowany, być może nawet przeniesiony z innego miejsca. Kolejnym właścicielem wiatraka był Roman Gendziorowski. Obecnie wiatrak jest własnością Muzeum Regionalnego Ziemi Sulmierzyckiej.
      W 1983 r. obiekt został wpisany do rejestru zabytków. W 2010 roku, po zakończeniu ostatniego etapu prac remontowo-konserwacyjnych, miało miejsce uroczyste otwarcia wiatraka koźlaka z nadaniem mu imienia ,,Jakub" na cześć fundatora i pierwszego właściela.
      Wewnątrz obiektu można obejrzeć mechanizm wiatraka, jego tradycyjne wyposażenie oraz ekspozycję związaną z młynarstwem.


Zdjęcia z otwarcia wiatraka w 2010 roku

 

Fot. M. Lis